Andere storingen LG G3

-

Storing:
Uw LG G3 werkt niet meer en onze reparaties hebben niet aan uw behoeften kunnen voldoen? Geen paniek! Sommige storingen vragen om een individueel onderzoek. Beschrijf uw probleem via het contactformulier.
Reparatietijd:
-

Product Inquiry Form

Nom

Prénom

Email

Réparation demandée

Décrivez votre panne plus en détail

Dans quel centre souhaitez vous le réparer ?