Vervanging batterij Samsung Galaxy A3 2015

80 €

Storing:
  • De batterij van uw Samsung Galaxy A3 2015 loopt snel leg
  • Uw Samsung Galaxy A3 2015 laadt zich zeer traag op
  • Uw Samsung Galaxy A3 2015 weigert om op te laden tenzij hij aan de oplader verbonden is
  • Uw Samsung Galaxy A3 2015 weigert zich op te laden of aan te schakelen
  • Het batterijniveau verandert plotseling, uw Samsung Galaxy A3 2015 schakelt zich zonder reden uit
Wat we doen: Er kunnen verschillende oorzaken zijn van batterijproblemen: Het kan een softwareprobleem zijn. Applicaties updates verbruiken namelijk veel energie. Het kan ook een materiaalprobleem zijn door een te lange blootstelling aan vocht of extreme temperatuurswisselingen. De levensduur van de batterij kan gewoon op zijn. Daarom testen we allereerst uw batterij om zeker te zijn waar het probleem vandaan komt. Als het probleem afkomstig is van éen van de bovenstaande oorzaken dan zullen we de batterij vervangen. Als dit niet het geval is bespreken we met u welke herstelling uitgevoerd zou moeten worden.
  • reparationexpress
  • garantie
  • devisgratuit
  • pieceorigin
  • techniciens

Reparatietijd:
45 minuten

Product Inquiry Form

Nom

Prénom

Email

Réparation demandée

Décrivez votre panne plus en détail

Dans quel centre souhaitez vous le réparer ?