Samsung Galaxy A3 2015 reparatie dockconnector

90 €

Storing:
  • Uw Samsung Galaxy A3 2015 is aangesloten maar laadt niet meer op
  • Uw USB-oplader valt uit uw Samsung Galaxy A3 2015
Wat we doen : De USB-connector is het element dat u in staat stelt om de batterij op te laden wanneer de Samsung Galaxy A3 2015 wordt aangesloten. Het kan zijn dat er op dit onderdeel van uw Samsung Galaxy A3 2015 door veelvuldig aan- en ontkoppelen slijtage ontstaat. We stellen u voor om dit onderdeel te vervangen. We dragen er zorg dat de opening voor aansluiting goed toegankelijk is.
  • reparationexpress
  • garantie
  • devisgratuit
  • pieceorigin
  • techniciens

Reparatietijd:
45 minuten

Product Inquiry Form

Nom

Prénom

Email

Réparation demandée

Décrivez votre panne plus en détail

Dans quel centre souhaitez vous le réparer ?