Samsung Galaxy S5 neo reparatie dockconnector

90 €

Storing:
  • Uw Samsung Galaxy S5 neo is aangesloten maar laadt niet meer op
  • Uw USB-oplader valt uit uw Samsung Galaxy S5 neo
Wat we doen : De USB-connector is het element dat u in staat stelt om de batterij op te laden wanneer de Samsung Galaxy S5 neo wordt aangesloten. Het kan zijn dat er op dit onderdeel van uw Samsung Galaxy S5 neo door veelvuldig aan- en ontkoppelen slijtage ontstaat. We stellen u voor om dit onderdeel te vervangen. We dragen er zorg dat de opening voor aansluiting goed toegankelijk is.
  • reparationexpress
  • garantie
  • devisgratuit
  • pieceorigin
  • techniciens

Reparatietijd:
45 minuten

Product Inquiry Form

Nom

Prénom

Email

Réparation demandée

Décrivez votre panne plus en détail

Dans quel centre souhaitez vous le réparer ?