Vervanging batterij ZTE Grand X Max 2

Op offerte

Storing:
  • De batterij van uw ZTE Grand X Max 2 loopt snel leg
  • Uw ZTE Grand X Max 2 laadt zich zeer traag op
  • Uw ZTE Grand X Max 2 weigert om op te laden tenzij hij aan de oplader verbonden is
  • Uw ZTE Grand X Max 2 weigert zich op te laden of aan te schakelen
  • Het batterijniveau verandert plotseling, uw ZTE Grand X Max 2 schakelt zich zonder reden uit
Wat we doen: Er kunnen verschillende oorzaken zijn van batterijproblemen: Het kan een softwareprobleem zijn. Applicaties updates verbruiken namelijk veel energie. Het kan ook een materiaalprobleem zijn door een te lange blootstelling aan vocht of extreme temperatuurswisselingen. De levensduur van de batterij kan gewoon op zijn. Daarom testen we allereerst uw batterij om zeker te zijn waar het probleem vandaan komt. Als het probleem afkomstig is van éen van de bovenstaande oorzaken dan zullen we de batterij vervangen. Als dit niet het geval is bespreken we met u welke herstelling uitgevoerd zou moeten worden.
  • reparationexpress
  • garantie
  • devisgratuit
  • pieceorigin
  • techniciens

Reparatietijd:
Zie de voorwaarden in uw winkel

Product Inquiry Form

Nom

Prénom

Email

Réparation demandée

Décrivez votre panne plus en détail

Dans quel centre souhaitez vous le réparer ?